I INFORMACIONI GRAFIČKI PRILOZI

01 - GRANICA KONKURSNOG OBUHVATA SA POZICIJAMA ZADATIH PRAVACA

02 - GRANICA KONKURSNOG OBUHVATA SA PRIKAZOM PODCELINA

03 - OGRANIČENJA ZA KONKURSNO PODRUČJE

04 - INŽENJERSKO GEOLOŠKA KARTA TERENA IZ PPPPN ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE BELO BRDO

05 - IZVOD IZ PROJEKTA SANACIJE KLIZIŠTA ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA BELO BRDO

 

II GRAFIČKE DIGITALNE PODLOGE I TABELE

01 - KATASTARSKO - TOPOGRAFSKI PLAN

02 - ORTO FOTO SNIMAK

03 - PODLOGA ZA PRILOGE - PLANOVE ZA SVE PREDVIĐENE RAZMERE

04 - TABELE ZA BILANSE OSTVARENIH KAPACITETA I OSTVARENIH URBANISTIČKIH PARAMETARA

 

III SMERNICE NADLEŽNIH INSTITUCIJA

01 - JVP SRBIJA VODE – VODOPRIVREDNI CENTAR SAVA - DUNAV

02 - AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE LUKAMA

03 - MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE – SEKTOR ZA BEZBEDNOST PLOVIDBE

 

IV IZVODI IZ PLANSKIH DOKUMENATA

01 - IZVOD IZ PPPPN ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE BELO BRDO

02 - IZVOD IZ PDR ZA PRIMARNE OBJEKTE BOLEČKOG KANALIZACIONOG SISTEMA - I FAZA

03 - IZVOD IZ PGR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA BEOGRADA – CELINA XX

04 - IZVOD IZ PDR ZA DEO AUTOPUTSKE I ŽELEZNIČKE OBILAZNICE OKO BEOGRADA SA DRUMSKO-ŽELEZNIČKIM MOSTOM PREKO DUNAVA

 

V FOTODOKUMENTACIJA

01 - FOTOGRAFIJE LOKACIJE – POSTOJEĆE STANJE

02 - VIDEO SNIMAK – POSTOJEĆE STANJE

03 - ARHIVSKE I ISTORIJSKE FOTOGRAFIJE

 

VI OSTALA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

01 - ODLUKA O UTVRĐIVANJU LOKALITETA BELO BRDO U VINČI ZA ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE

02 - PROJEKAT SANACIJE KLIZIŠTA ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA BELO BRDO

 

 

 

 

 

U Beogradu, 29.03.2022.

Žiri u sastavu

predsednica žirija:

prof. Vesna Cagić Milošević, arhitekta

 

članovi žirija:

Bojana Višekruna, master filozof,

prof.dr Dubravka Đukanović, arhitekta,

prof. Goran Rako, arhitekta

Ilja Mikitišin, arhitekta