Predsednica žirija

prof. Vesna Cagić Milošević, arhitekta

 

Članovi žirija

Bojana Višekruna, master filozof, savetnica predsednice Vlade za kreativne industrije i nauku, Vlada Republike Srbije

prof. dr Dubravka Đukanović, arhitekta, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture

prof. Goran Rako, arhitekta

Ilja Mikitišin, arhitekta

 

Izvestioci

Tamara Petrović, arhitekta

Bojana Mihaljević, arhitekta

 

Sekretarijat  konkursa:

Udruženje Arhitekata Srbije