SAOPŠTENJE O REZULTATIMA
za javni međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs za uređenje
ARHEOLOŠKOG PARKA BELO BRDO
SA IDEJNIM REŠENJEM OBJEKATA CENTRA ZA POSETIOCE I NAUČNOISTRAŽIVAČKOG CENTRA u Vinči

 

Raspisivač / Naručilac konkursa
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Republike Srbije, www.heritage.gov.rs

Sprovodilac konkursa
Udruženje arhitekata Srbije, http://www.u-a-s.rs/

Do predviđenog roka predato je digitalno, ukupno 12 konkursnih radova.

Žiri je radio u sastavu:
Predsednica žirija:
prof. Vesna Cagić Milošević, arhitekta
Članovi žirija:
Bojana Višekruna, master filozof, savetnica predsednice Vlade za kreativne industrije i nauku, Vlada Republike Srbije
prof. dr Dubravka Đukanović, arhitekta, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture
prof. Goran Rako, arhitekta
Ilja Mikitišin, arhitekta

Izvestioci su radili u sastavu:
Tamara Petrović, arhitekta
Bojana Mihaljević, arhitekta

 

Na  sastanku  održanom dana 11.09.2022. godine,  žiri je jednoglasno doneo sledeće Odluke:

 

Prva nagrada  u iznosu od 24.000,00 € dodeljena je radu autorskom šifrom MŽ26988 -radna šifra 12
Rad je urađen u okviru studija AKVS arhitektura, Beograd
Autori: Anđela Karabašević Sudžum; Vladislav Sudžum
Projektanti: Marija Matijević; Dunja Dedić; Nenad Pavlović; Vuk Zlatković.

 

12 - MŽ26988.rar


Druga jednakovredna umanjena nagrada – u iznosu od 10.500,00 € dodeljena je radu sa autorskom šifrom MP10101 - radna šifra  02  
Tim:
Autor projekta: Miloš Paunović, dia
Asistent – arhitektura: Yihong Chen
Asistent – 3D vizuelizacija: Jaden Mialszygrosz
Melburn, Viktorija, Australija

 

02 - MP10101.rar


Druga jednakovredna umanjena nagrada – u iznosu od 10.500,00 € dodeljena je radu sa autorskom šifrom SA95209 – radna šifra 03
Autori: Jelena Miletić i Dejan Miletić

 

03 - SA95209.rar


Otkup – u iznosu od 3.000,00 € dodeljen je radu sa autorskom šifrom  BC04500 – radna šifra 08
Autori: Snežana Vesnić, dia.; Vladimir Milenković, dia.
Saradnici: Siniša Savatijević, m.arh.; Aleksandra Radovanović, m.arh.; Marko Čekanović, b.arh.; Jelena Rajović, m.arh.; Duška Prodanović, m.arh.; Mila Luković, m.arh.

 

08 - BC04500.rar


Otkup jednakovredan umanjen –  u iznosu od 1.500,00 € dodeljen je radu sa autorskom šifrom MP23111 – radna šifra 05
Autorski tim:
Spring Studio: Maja Dragišić, dia.; Milan Božić, dia.; Milica Milosavljević, dia.
Projektantski tim: Katarina Crljenica, dia.; Aleksandar Bojanić, mia.; Tamara Koneska, mia.

 

05 - MP23111.rar


Otkup jednakovredan umanjen – u iznosu od 1.500,00 € dodeljen je radu sa autorskom šifrom MV20221 – radna šifra 09
Autorski tim: Bogdan Đokić, b.arh. / MART Architecture; Miloš Komlenić, doc.arh.; dr Nemanja Kordić, ass.arh. / MART Architecture; Irena Nikolić, mast.arh. / MART Architecture; Aleksa Rašić, b.arh.; Ivan Rašković, prof.arh.; Ilija Srdanović, b.arh.; Nikola Stevanović, mast.arh. / MART Architecture
Buklet: Ivana Despotović, mast.arh.
Foto dron: Mihajlo Neimarević, mast.arh.

 

09 - MV20221.rar


NENAGRAĐENI RADOVI
Javni medunarodni urbanisticko-arhitektonski konkurs za
UREÐENJE ARHEOLOŠKOG PARKA BELO BRDO
SA IDEJNIM REŠENJIMA OBJEKATA CENTRA ZA POSETIOCE I NAUCNOISTRAŽIVACKOG CENTRA

 

Radna šifra 01; Autorska šifra SP05123
Autori: Stefan Nikolić, d.i.a. i Pavle Majstorović, d.i.a.

 

01 - SP05123.rar


Radna šifra 04; Autorska šifra GR80808
Autori: Jug Cerović, architecte dplg i Stefan Milojević, dipl. arh. enter.

 

04 - GR80808.rar


Radna šifra 06; Autorska šifra LK23552
Autorski tim
“RBTS, architectural buro” Moskva- phd. arh. Vitalij Stadnikov; m.arh. Konstantin Afrikantov; m.arh. Mikhail Skorohod
“AB-RID, architectural buro” Moskva- m. arh. Stamenković Milan

 

06 - LK23552.rar


Radna šifra 07; Autorska šifra DM20100
Studio “Rudnik Urbanizam Dizajn Arhitektura”
dr Aleksandar Rudnik Milanović, dipl. inž. arh. naučni saradnik i Nikola Grković, dipl. likovni umetnik i 3d dizajner

 

07 - DM20100.rar


Radna šifra 10; Autorska šifra QY21217
Autori: Branislav Mitrović, Dušan Grujović, Uroš Majstorović, Dušan Međedović, Jelena Mitrović,  Ivana Lakić, Jelisaveta Arsenović
Saradnik- Miloš Čolić

 

10 - QY21217.rar


Radna šifra 11; Autorska šifra BO00000
Autorski tim: Nevena Petrović, mast. inž. arh; Jovan Jovanović, mast. inž. arh; Miloš Stojković Minić, mast. inž. arh; Ivan Jovanović, mast. inž. arh.
Saradnik- Petar Ćosić, industrijski dizajner

 

11 - BO00000.rar


 

Izveštaj o radu Žiriја - konkursa u Vinči.pdf

 

Internet domen vinca.konkurs.rs i svi tekstovi, logotipi, grafika, fotografije, audio i video materijal, baze podataka, programerski kod i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Udruženja Arhitekata Srbije ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog Sadržaja internet sajta u komercijalne svrhe bez naše pisane dozvole je strogo zabranjeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.