DWG prilozi konkursne dokumentacije u verziji AUTOCAD 2013 - 23.05.2022.rar
 

Važno obaveštenje za sve učesnike koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju do 29.04.2022.

Ažurirane podloge koje podrazumevaju dopunu topografske podloge u segmentu anketnog dela konkursa u zoni priobalja i unetu poziciju i gabarit postojećeg pontona namenjenog za pristan.

II GRAFIČKE DIGITALNE PODLOGE I TABELE/ 01 - KATASTARSKO - TOPGRAFSKI PLAN i 03 - PODLOGA ZA PRILOGE - PLANOVE ZA SVE PREDVIĐENE RAZMERE 

MOŽETE PREUZETI OVDE


 

Konkursna dokumentacija se može preuzeti ovde.