Važno obaveštenje za učesnike na konkursu:

Rok za predaju konkursnih radova se pomera do 04.09.2022. do 23:59 časova (GMT +1).
Objavljivanje rezultata konkursa -  do 15.09.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).


Važno obaveštenje za sve učesnike koji su preuzeli konkursnu dokumentaciju do 29.04.2022.

Ažurirane podloge koje podrazumevaju dopunu topografske podloge u segmentu anketnog dela konkursa u zoni priobalja i unetu poziciju i gabarit postojećeg pontona namenjenog za pristan.

II GRAFIČKE DIGITALNE PODLOGE I TABELE/ 01 - KATASTARSKO - TOPGRAFSKI PLAN i 03 - PODLOGA ZA PRILOGE - PLANOVE ZA SVE PREDVIĐENE RAZMERE 

MOŽETE PREUZETI OVDE

 

  • Konkurs Vinča

    Konkurs Vinča

    Javni međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs za UREĐENJE ARHEOLOŠKOG PARKA BELO BRDO SA IDEJNIM REŠENJIMA OBJEKATA CENTRA ZA POSETIOCE I NAUČNOISTRAŽIVAČKOG CENTRA
  • 1